- TANCAMENT DEL BLOG -

Intervenció de síntesi:

Aquest primer semestre per les assignatures de Gestió de la Informació i TIC i Comunicació Oral, Escrita i Digital he creat aquest blog.
Sincerament he tingut altibaixos en el seu manteniment i més quan teniem entregues de treballs.
La majoria de les publicacions escrites les he acompanyades d'una imatge perquè em sembla un bon recurs visual.
Pel que fa als exercicis hi havia de tot una mica en tema de dificultat ja que tinc uns coneixements d'informàtica bàsics.

La primera intervenció que m'agradaria destacar és la sessió 6: Educació mediàtica. On la primera pràctica era analitzar un anunci. Vaig agafar el de 1 million perquè atreia la meva atenció però no m'haguès imaginat treure tant de suc a un anunci com aquell d'una simple colonia. Em va semblar una activitat interessant.

La segona intervenció que m'ha semblat positiva a estat la sessió 11: Aprenentatge col·laboratiu. Projectes telemàtics i WebQuest. Realment no tenia ni idea de la seva existència i m'han semblat molt educatius i interessant desprès d'haver-los analitzat. Poden ser un bon recurs per utilitzar en classes i, a més, hi ha varietat de nivells, des de primària fins la ESO.


- VALORACIÓ TREBALLS DE TERRITORI-

Voldria fer una valoració global de tots els treballs de territori, encara que hem lliurat el full de valoracions a classe.

Pel que fa el tema, el territori, és molt obert i ha donat lloc a una gran sèrie d'exposicions tant de pobles com d'elements més especifics com les fonts de Montjuïc, les platges de tarragona o el Parc Güell (el meu i de la Sara López).

Han estat molt amenes i interessants. M'agradat molt aquesta activitat.

- COED (11-12-09) -

DESCRIPCIÓ


La professora Lluïsa Cirera va començar la classe comentant que només es realitzaria un debat i va fer unes pinzellades a temes pendents.

A continuacio es van recitar els poemes, llegendes, etc.

Tot seguit vaig iniciar amb el meu grup el debat. Nosaltres el dedicavem al nou calendari escolar. L'equip a favor del que era capitana vam remarcar l'oportunitat que ens donava aquest calendari per anivellar-nos amb la resta d'Europa, la millor organització familiar que aconseguiriem amb això i vàrem explicar una bona experiència dins l'escola francesa. L'equip en contra va argumenta que a causa de la crisi que estem passant no podem preparar aquest calendari, és inadecuat per la situació que estem vivint i molta falta de temps. Van explicar que la gran causa d'aquest enrederiment va ser la Dictadura Franquista respecte a l'educació i que aquest calendari no ajudaria a les families, sinó que adectarien a més als mestres i significaria més cost econòmic per les activitats extraescolars dels alumnes.REFLEXIÓ

Les recitacions són molt més relaxades.

Pel que fa el nostre debat, encara que era capitana a favor, estic en contra d'aquest calendari, sería massa complicat cambiar tot, simplement és que cambiar el calendari escolar practicament es cambiar una bona part de la societat.

- RECITACIÓ -

Em vaig posar molt nerviosa, sabia perfectament el poema, però els nervis els he de controlar més.
Vaig recitar les nous del berenar de Josep Carner, és un poema graciós, em va agradar molt quan el vaig trobar per casualitat!LES NOUS DEL BERENAR

Una fonteta raja dessota la noguera.
Allà van cada tarde a berenâ els infants;
la font també és un nin de dolls remorejants
i la noguera, a tots, els fà de mainadera.
El més petit de tots, a sos germans digué:
-Les nous qu’a mi em pertoquen, jo vull picar-les are.-
Diu sabiament el gran: -Si en vols,les picaré.
Tu no, perquè al sortî de casa ha dit la mare
“A Myrtil no li deu el roc; es tan petit!
En comptes de picar la nou, se pica el dit”.
Myrtil diu:-Ja’n se are. Poso el roc a la mà
sens deixâ els dits assota. -Ningú se’l creu de rê.
El cel es dolç i l’aigua fà un bell murmuri clâ.
Myrtil pica de peus i crida com un bè
i amb el rebec les nous per terra cauen totes.
El gran gira l’espatlla dient: -Tu sempre botes!
Mes el germà segon qui desde lluny els mira
veu que Myrtil picant de peus, vermell de l’ira,
sense adonàr-sen xafa les nous que li han caigut,
i va cap a Myrtil amb suau beatitut.
S’asseu, amayagant les herbes displicent
i agafa els fruits de terra molt cautelosament,
i ell, el plàcid, qui mai s’es posat en furor,
d’esquena, menja nous amb celestial candor.

Josep Carner.
- COED (04-12-09) -

DESCRIPCIÓ

Vàrem continuar amb les recitacions de 2 minuts fins la Mónica Gutierrez.

Pel que fa als debats: un estava dedicat al tema de l'escolarització fins els 18 anys. L'equip en contra deia que hi hauría més fracàs escolar amb això i s'hauria d'adquirir molt més professorat. Remarcaven que no era la solució afegir dos anys més que actualment hi ha molta frustració escolar tant per part de mestres com d'alumnes. L'equip a favor comenta que es volia més formació pel futur món, que és requereix més flexibilitat laboral i que es poden aportar ajudes en cas de problemes. Els alumnes seràm capaços d'autovalorar-se i a més hi haurà un aument de demanda de professors.
L'altra debat va tractar sobre la informatització a les aules. L'equip a favor remarcava la motivació que podríen adquirir els alumnes per tant major formació escolar, aconseguirien una major capacitat intel·lectual, autonomia i millors notes.
L'equip en contra creia que això només formaria més problemes al mestre, que potser hi hauria més motivació, si, però per altres coses, no hi hauria atenció a classe.


REFLEXIÓ

Em va tocar recitar aquest dia, proximament faré una entrada dedicada a la meva recitació que s'em va fer molt díficil, ja explicare amb més detalls.
Segons el primer debat la meva opinió seria en contra d'aquesta escolarització fins els 18 anys, qui vol estudiar i té possibilitats, estudia. Estic totalment en contra de la informatització a TOTES les aules, no vull que és perdi l'interès per l'informatica però que no es fagin classes amb portàtils o ordinadors, només algun exercici fora de la rutina.

- TREBALLS TERRITORI -

Pel mòdul Processos i contextos educatius II tothom exposarà durant 5 min (màxim 6 min) un tema sobre el territori, al final de cada exposició la parella haurà de lliurar un guió als professors.

Aquestes exposicions les faran 9 parelles cada dilluns a partir del dia 30 de novembre finalitzant el 21 de desembre.
Un dia 4 parelles del grup A exposaràn la primera hora de 8:10 - 9 h i després, de 9-10 h, 5 parelles del grup B, així ens anirem intercambiant.

- COED (27-11-09) -

DESCRIPCIÓ

La Lluïsa Cirera va comença la classe advertint-nos que els blogs els portavem enderrarits i que les etiquetes havien d'estar en un lloc visible. També ens va informar que després d'exposar el treball de Territori hauríem d'entregar un guió.

A continuació van recitar des de la Clara Boix fins a l'Anna Español.

Quan vàren finalitzar van iniciar els debats.
El primer debat era a favor o en contra de l'educació tradicional. Els que estaven a favor deien que és estricte i exigent, tenen mètodes generals i no fan individualitzacions del alumnes, gran transmissora de coneixements i sobretot un respecte mutu on es manté el rol de mestre-alumne. Els que estaven en contra, per tant a favor de l'escola actual manifestaven que esta centrada en els interessos i necessitats dels alumnes, que aquests interioritzen els coneixements, tenen càrrecs a classe, comencen a tenir responsabilitats i per tant autonomia, experimenten per estimular així entendre el sentit i la finalitat de l'aprenentatge.
El segon grup va fer un debat sobre l'autoritat a l'aula. Els que estaven a favor remarcaven que havia de ser evident aquesta presència a l'aula, sinò hi habia una falta de valors bàsics, que no recolzen ni el maltractament ni volen tornar al càstic instructius però ha d'haver uns límits necessaris. L'autoeducació és autodisciplina, és necessiten càstics educatius per la autoreflexió de l'alumne. El grup en contra deien que el mestre havia de ser una persona respectable i admirable, el diàleg es positiu i l'educació hauria de ser respectuosa reciprocament. És més dificil imposar que col·laborar tothom.
REFLEXIÓ

Es nota que cada vegada les recitacions són millors, més gent de la classe ja s'ha fet conscient del que suposa fer això per tant hi ha més respecte i ànims. Pel que fa als debats... del primer jo no en tinc cap dubte que m'agrada molt més l'educació actual que la tradicional, és molt més oberta i dinàmica, del segon penso que s'hauria de trobar un punt intermig, sense autoritat però si trobar-nos la figura del mestre com a guia que respectin els alumnes.
APROFUNDIMENTÉs interessant com en 40 anys ha cambiat tant la posició del mestre com dels alumnes i dels pares sobretot, potser s'han convertit més protectors perquè ells van tenir una infància més dificil?